należeć


należeć
Coś należy do dobrego tonu zob. ton 1.
Ktoś czuje się, zachowuje się, postępuje jakby świat do niego należał zob. świat 13.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • należeć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIa, należećżę, należećży, należećżał, należećżeli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stanowić czyjąś własność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ten zegarek należy do mojego ojca. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • należeć — ndk VIIb, należećżę, należećżysz, należećleż, należećżał, należećżeli 1. «być czyjąś własnością, być przedmiotem czyjegoś posiadania» Majątek należał do dziadka. 2. «być czyimś mężem lub kochankiem, żoną lub kochanką» Tych dwoje młodych należało… …   Słownik języka polskiego

  • należeć się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIa, należeć sięży się, należeć siężało się {{/stl 8}}{{stl 7}} przysługiwać komuś, przypadać komuś w udziale, stanowić czyjś dług, wynagrodzenie, powinność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ile się panu należy za tę usługę? …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • należeć się — Coś się komuś od życia należy zob. życie 5. Niewiele się już komuś należy zob. niewiele. Oddać, co się komuś należy zob. oddać 1 …   Słownik frazeologiczny

  • być — ndk jestem, jesteś, są, będę, będziesz, będą, bądź, był I w funkcji samodzielnej «zajmować pewne miejsce w rzeczywistości» 1. «mieć byt, istnieć, żyć» Cichy, jakby go nie było. Pomnik jest do dzisiaj. Nie było cię jeszcze na świecie. Był sobie… …   Słownik języka polskiego

  • dusza — ż II, DCMs. duszaszy; lm D. dusz 1. «ogół właściwości, dyspozycji psychicznych człowieka, władze duchowe człowieka; psychika, świadomość» Hart, moc, wielkość duszy. Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk… …   Słownik języka polskiego

  • Poland Is Not Yet Lost — Mazurek Dąbrowskiego English: Dąbrowski s Mazurka One of a series of postcards, designed by Juliusz Kossak, illustrating the lyrics of Mazurek Dąbrowskiego National an …   Wikipedia

  • mieć — 1. Ktoś ma coś wypisane w oczach; ktoś ma coś wypisane, napisane na czole, na twarzy, pot. na gębie «po kimś widać wyraźnie, jaki ma nastrój, charakter lub jakie ma zamiary»: Miałem chyba wypisane na czole, że po długim pobycie przyjechałem z… …   Słownik frazeologiczny

  • nazwisko — Mieć nazwisko a) «być, stać się znanym, sławnym»: Dziś mają nazwiska, nie wiadomo dlaczego. Znaczą, brylują po pismach, udzielają się w radiu... W. Kowalewski, Powrót. b) «należeć do znanej rodziny»: (...) ma nazwisko (...) będzie mu łatwiej… …   Słownik frazeologiczny

  • ręka — 1. Być, znajdować się, spoczywać w czyichś rękach, w czyimś ręku a) «być czyjąś własnością, należeć do kogoś»: Wieczorem większa część Pragi znajdowała się w rękach powstańców. J. Andrzejewski, Popiół. b) «zależeć od kogoś»: W tym czasie ogólne… …   Słownik frazeologiczny